Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Thay Đổi EB-5 Ảnh Hưởng Gì Đến Việc Định Cư Mỹ Cho Con Sau Khi Du Học

Trong suốt hơn hai năm vừa qua, chúng ta có thể thấy đã có rất nhiều thông tin về chương trình EB-5 được liên tục cập nhật, các dự luật được đề xuất với chính phủ, các phân tích từ các chuyên gia đầu ngành di trú, các thông tin ý kiến đồng thuận cũng như trái chiều … xung quanh việc cải cách chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5…
-->Đọc thêm...