Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

4 bước chính trong quy trình xin visa eb5

Người giữ EB-5 visa được cấp thẻ xanh cho phép họ sống và làm việc vĩnh viễn tại Mỹ. Mang thể với theo vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của họ sang Mỹ. Những cải cách vừa mới đây của USCIS để hướng tới sự minh bạch trong chương trình đầu tư EB-5 đã làm tăng số lượng ứng viên tham gia chương trình trong những năm vừa qua.

với 4 bước chính trong quy trình xin định cư mỹ diện eb5.

trước nhất, ứng viên phải xác định đơn vị Mỹ mà họ muốn đầu tư.

Thứ 2, người tìm việc phải đầu tư 1 khoản vốn đề nghị vào đơn vị đã chọn và phải nộp đơn I-526.

Thứ ba, người tìm việc phải với được visa thường trú với điều kiện, cho phép họ đến Mỹ để giám sát khoản đầu tư của họ trong 2 năm. Người tìm việc được cấp visa thường trú có điều kiện trong hai năm sau khi được duyệt y đơn I-526, giả dụ nhà đầu cơ đã ở Mỹ theo tình trạng không định cư hợp lệ, hoặc đơn DS-230, giả dụ nhà đầu tư sống bên ngoài Mỹ.

rút cuộc, ứng viên phải chứng minh rằng họ đã đáp ứng rất nhiều những đề nghị của chương trình EB-5 bằng phương pháp nộp đơn I-829 sau 2 năm. Những nhà đầu tư EB-5 sẽ được cấp visa thường trú ko sở hữu điều kiện khi đơn I-829 được chuẩn y.

các nhà đầu tư EB-5 có cơ hội trở nên công dân Mỹ sau lúc hoàn thành chương trình EB-5. Để sở hữu đủ nhân cách trở thành 1 công dân Mỹ, người mang EB-5 visa đầu tiên phải là thường trú nhân trong chí ít 5 năm. Sau đó họ phải trải qua công đoạn nhập tịch để có thể phát triển thành công dân Mỹ. Được là công dân Mỹ sẽ thừa hưởng phổ biến quyền lợi hơn thường trú nhân.

Việc bảo lãnh cho các thành viên gia đình nước ngoài cũng phát triển thành tiện dụng hơn đối có công dân Mỹ. Các công dân cũng với đủ điều kiện để tham dự những chương trình lợi ích của chính phủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét