Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Đầu tư EB-5 dự án tốt dành cho người Việt

Chương trình Eb-5 Visa dành cho các nhà đầu tư nước ngoài. Cung cấp một số lợi ích làm chương trình này hấp dẫn. Các nhà đầu tư nhập cư có thể nhanh chóng theo dõi thường trú nhân của họ theo chương trình của nhà đầu tư này.

Chương trình Eb-5 thường yêu cầu các nhà đầu tư phải nắm vai trò quản lý hàng ngày trong dự án mà mình tham gia. Trong khi đó, các Trung tâm vùng cho phép các nhà đầu tư có thể đảm nhiệm vai trò cố vấn chính sách. Kết quả là các nhà đầu tư vào dự án do Trung tâm vùng quản lý không cần bỏ nhiều thời gian, công sức và phải đến quản lý trực tiếp hàng ngày dự án của mình. Họ có thể sống và làm việc ở bất kỳ tiểu bang nào và không bị ràng buộc trong việc quản lý dự án. Điều này rất tuyệt vời nếu các nhà đầu tư muốn sống ở khu vực yêu thích hoặc muốn sống gần trường học mà con cái muốn theo học.

Theo luật di trú Hoa Kỳ thì số tiền đầu tư $500,000 sẽ được đầu tư vào một dự án trong Trung Tâm Vùng nhằm kích thích kinh tế của vùng bằng cách tạo ra ít nhất mười công việc toàn thời gian cho công dân, thường trú nhân và những cư dân hợp pháp của vùng.

Ngoài việc đảm bảo đầu tư vốn là từ các nguồn hợp pháp, chương trình đầu tư Eb-5 không đưa ra bất kỳ điều kiện đủ điều kiện nào khác. Ví dụ, nhà đầu tư và thành viên gia đình không bắt buộc phải biết tiếng Anh lưu loát hoặc có yêu cầu về giáo dục tối thiểu.

Chương trình Eb-5 thường yêu cầu các nhà đầu tư phải nắm vai trò quản lý hàng ngày trong dự án mà mình tham gia. Trong khi đó, các Trung tâm vùng cho phép các nhà đầu tư có thể đảm nhiệm vai trò cố vấn chính sách. Kết quả là các nhà đầu tư vào dự án do Trung tâm vùng quản lý không cần bỏ nhiều thời gian, công sức và phải đến quản lý trực tiếp hàng ngày dự án của mình. Họ có thể sống và làm việc ở bất kỳ tiểu bang nào và không bị ràng buộc trong việc quản lý dự án. Điều này rất tuyệt vời nếu các nhà đầu tư muốn sống ở khu vực yêu thích hoặc muốn sống gần trường học mà con cái muốn theo học.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét