Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Điều kiện nộp hồ sơ xin quy chế miễn trừ vì lợi ích quốc gia

Một đơn xin quy chế Miễn trừ vì lợi ích quốc gia (NIW) thuộc diện “di trú lao động loại ưu tiên thứ hai (EB2), (được biết đến với tên EB2 NIW). Thông thường, để được cấp EB2, điều kiện tiên quyết là “ lời mời làm việc lâu dài” và “chứng chỉ lao động được chấp thuận” từ một chủ sử dụng lao động Hoa Kỳ. 


Tuy nhiên, quy chế NIW cũng quy định rằng “yêu cầu về chứng chỉ lao động” có thể được miễn vì “lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ”, do đó cho phép người nộp đơn xin yêu cầu di trú NIW mà không cần chứng chỉ lao động hay một lời mời làm việc từ người sử dụng lao động Hoa Kỳ.

Cá nhân nước ngoài có thể đủ điều kiện cho thẻ thường trú định cư Mỹ dài hạn (“Thẻ Xanh”) nếu họ là chuyên gia (bao gồm nhưng không giới hạn bởi: nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các giáo sư, bác sĩ, nghệ sĩ, doanh nhân) và có “bằng cấp cao” hoặc “các chứng nhận tương đương” hay có “các năng lực xuất chúng” trong lĩnh vực của mình.

Đầu tiên, để đủ điều kiện nộp đơn xin NIW, người thụ hưởng quy chế NIW hoặc người nộp đơn phải có một “bằng cấp cao” hay “năng lực xuất chúng” trong khoa học, nghệ thuật hoặc kinh doanh. Người thụ hưởng phải chứng minh thuyết phục rằng: họ đang tìm kiếm cơ hội lao động trong lĩnh vực có thể có những cống hiến quan trọng cho Hoa Kỳ, lợi ích từ những hoạt động của họ sẽ mang tầm quốc gia và việc yêu cầu một “chứng chỉ lao động” từ họ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích quốc gia mà họ cống hiến. Mỗi trường hợp NIW sẽ được xử lý dựa trên cống hiến của cá nhân nhưng người thụ hường hoặc người nộp đơn luôn có nghĩa vụ chứng minh rằng việc miễn “chứng chỉ lao động” sẽ mang lại lợi ích quốc gia cho Hoa Kỳ.

Đối với định cư Mỹ trình độ cao, kể cả khi người thụ hưởng chưa làm việc cho chủ sử dụng lao động nào, họ cũng có thể tự mình nộp đơn NIW. Một chủ sử dụng lao động Hoa Kỳ cũng có thể nộp đơn xin NIW với tư cách đại diện cho Người thụ hưởng. Thêm vào đó, Người thụ hưởng cũng có thể nộp yêu cầu di trú khác nếu thích hợp (ví dụ như EB1-A yêu cầu di trú dựa trên khả năng phi thường) trong khi yêu cầu di trú NIW đang được xem xét.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét