Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Tổng quan về chương trình định cư Canada mới nhất hiện nay


Các chương trình định cư Canada mới nhất hiện nay được thiết kế để nhằm thu hút di dân nhằm mục đích đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng chung của Canada. Định cư Canada bao gồm nhiều loại chương trình Canada cho nhiều đối tượng như các ứng viên có tay nghề và trình độ Anh,Pháp ngữ, các doanh nhân hoặc nhà đầu tư thành đạt hoặc những người đang có người thân hoặc bạn bè/họ hàng xa đang sinh sống tại Canada.
Các chương trình định cư tại nước này năm 2019 được chia thành nhiều nhóm:
Chương trình định cư Canada mới nhất - tổng hợp chính sách, điều kiện 2019

1.Chương trình định cư Canada thông qua liên bang mới nhất 2019


Chương trình định cư Canada mới nhất - tổng hợp chính sách, điều kiện 2019

Chương trình định cư Canada theo diện trình độ cao liên bang (FSWP)

Chương trình định cư Canada mới nhất dành cho nhân viên trình độ cao liên bang là một cách phổ biến nhất để nhập cư đến Canada cho những người có học vấn, kinh nghiệm làm việc, kiến thức về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và một số khả năng khác nhằm giúp họ có thể ổn định cuộc sống một cách thành công như một thường trú nhân tại Canada.
Chương trình nhập cư liên bang dạng trình độ cao cho phép người nhập cư đến Canada và nhận quyền thường trú nhân để có thể hoàn toàn có thể hội nhập vào các thị trường lao động nội địa mà không cần đến sự bảo trợ của người sử dụng lao động và không cần đến quá trình xin giấy phép lao động sau khi được cấp thẻ thường trú, không như dạng work permit (việc làm Canada ngắn hạn).

Tiêu chuẩn chương trình định cư Canda mới nhất dành cho trình độ cao

Đương đơn phải đạt được các tiêu chuẩn tối thiểu sau đây để có thể tham gia vào chương trình nhân viên trình độ cao liên bang (FSWP) dòng Express Entry
 • Họ có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong 10 năm trở lại đây ở một trong danh sách ngành nghề loại O, A, B cho dòng nhân viên trình độ cao, hoặc
 • Họ có một đề nghị làm việc đủ điều kiện và 2 năm kinh nghiệm cho dòng thợ tay nghề cao, hoặc
 • Họ có 1 năm kinh nghiệm làm việc tại canada đủ điều kiện để nộp đơn theo dòng kinh nghiệm Canada.

Tiêu chí đánh giá

Các đơn theo chương trình nhập cư liên bang dạng tay nghề cao được đánh giá dựa trên 6 tiêu chí chính: độ tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ và khả năng thích ứng như sau:
Trình độ học vấnTối đa 25 điểm
Ngôn ngữTối đa 28 điểm
Kinh nghiệmTối đa 15 điểm
Đã được sắp xếp công việc (AEO*)Tối đa 10 điểm
Độ tuổiTối đa 12 điểm
Khả năng hòa nhậpTối đa 10 điểm
Số điểm tổng cộngTối đa 100 điểm
Số điểm tối thiểu cần phải đạt được67 điểm
Các nguyên tắc để đăng ký theo dạng tay nghề cao có thể thay đổi theo từng thời điểm, vì vậy, trước khi đăng ký, bạn nên đảm bảo rằng bạn đã tham khảo các tiêu chuẩn chọn lọc được cập nhật mới nhất và quen thuộc với các quy trình nộp đơn hiện tại.
Nếu bạn không đạt tiêu chuẩn cho chương trình này, bạn có thể nộp đơn vào một chương trình nhập cư đến Canada khác,  Kornova có thể giúp bạn quyết định chương trình nhập cư Canada nào là sự lựa chọn đúng đắn dành cho bạn.
Chương trình định cư Canada mới nhất - tổng hợp chính sách, điều kiện 2019

Yêu cầu ngôn ngữ khi tham gia định cư Canada trình độ cao

Tất cả các ứng viên tiềm năng cho chương trình định cư Canada mới nhất FSWP đầu tiên phải xác định xem họ đáp ứng yêu cầu tối thiểu mới về ngôn ngữ: theo chuẩn Ngôn ngữ Canada (Canadian Language Benchmark) (CLB) cấp độ 7 hoặc Niveaux de compétence linguistique canadiens  (NCLC) cấp độ 7 trong tất cả bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết). Để chứng minh khả năng ngôn ngữ, ứng viên tiềm năng phải làm bài kiểm tra ngôn ngữ của bên thứ ba từ một tổ chức được Bộ chấp thuận và gửi kết quả kiểm tra cùng với hồ sơ đến CIC.
Kết quả kiểm tra ngôn ngữ được chấp nhận bởi CIC có giá trị hai năm kể từ ngày họ được phát hành bởi các tổ chức được chỉ định.
Các tổ chức kiểm tra ngôn ngữ được CIC chỉ định bao gồm:
– Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP),
– International English Language Testing System (IELTS), and
– Test d’évaluation de français (TEF).
Các bài kiểm tra ngôn ngữ của bên thứ ba được chấm điểm khác nhau bởi mỗi tổ chức. Dưới đây là những điểm trên mỗi bài kiểm tra tương ứng với chuẩn ngôn ngữ Canada (Canadian Language Benchmark) (CLB) 7 hoặc Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) 7 hoặc cao hơn.
1/ Tiếng Anh ( Canadian English Language Proficiency Index Program -CELPIP)
Người nộp đơn FSWP phải đạt ít nhất 4L trong bài thi CELPIP tổng quát trong mỗi trong số bốn kỹ năng để đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu.
Điểm 4L trong bài thi CELPIP tổng quát tương ứng với CLB 7.  Điểm 4H tương ứng với CLB 8, và điểm trong 5 hoặc cao hơn tương ứng với CLB 9 hoặc cao hơn.
2/ Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế International English Language Testing System (IELTS)
Người nộp đơn FSWP phải đạt điểm tối thiểu là 6,0 cho bài kiểm tra IELTS tổng quát  với mỗi trong số bốn kỹ năng để đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu CLB 7.
3/ Tiếng Pháp (Test d’évaluation de français  -TEF)
Người nộp đơn FSWP phải đạt ít nhất 206 điểm cho kỹ năng  đọc, 248 trong kỹ năng nghe, và 309 trong cả 2 kỹ năng nói và viết cho bài kiểm tra TEF để đáp ứng yêu cầu tối thiểu của ngôn ngữ NCLC 7.

Đánh giá chứng chỉ định cư Canada mới nhất diện trình độ cao

Đánh giá Chứng chỉ bằng cấp giáo dục (ECA)
Một thay đổi quan trọng có hiệu lực từ ngày 04 tháng 5 năm 2013, là sự ra đời của yêu cầu đánh giá chứng chỉ bằng cấp giáo dục (ECA). Ứng viên tiềm năng có thể bắt đầu quá trình thẫm định bằng cấp trước ngày 4 tháng 5 nếu họ dự định nộp chứng chỉ bằng cấp giáo dục nước ngoài trong với hồ sơ di trú. Tuy nhiên, các ứng viên nên nhớ các yêu cầu đủ điều kiện chương trình định cư khác được liệt kê ở trên, tức là cho dù họ có cung cấp đủ một lời mời làm việc đủ điều kiện hoặc đang nộp đơn theo các dòng tiến sĩ hoặc hội đủ điều kiện trong dòng nghề nghiệp đủ điều kiện, cũng như họ cần đáp ứng yêu cầu tối thiểu về ngôn ngữ qua kết quả kiểm tra  từ bên thứ ba. Ứng viên có trình độ học vấn của Canada không cần phải thẫm định bằng cấp, trừ khi họ nộp thêm các chứng chỉ bằng cấp giáo dục nước ngoài để hỗ trợ thêm cho hồ sơ di trú của họ.
Quá trình thẩm định bằng cấp ECA sẽ giúp xác định xem chứng chỉ bằng cấp giáo dục nước ngoài là xác thực và tương đương với chứng chỉ bằng cấp hoàn thành ở Canada. Đối với các ứng viên tiềm năng, thẩm định bằng cấp ECA có thể mang lại một sự hiểu biết thực tế về việc bằng cấp giáo dục nước ngoài của họ có thể được công nhận như thế nào ở Canada.
Tính đến ngày 17 Tháng 4,  2013, bốn tổ chức đã được chỉ định của Bộ trưởng để thực hiện việc cung cấp báo cáo thẩm định bằng cấp giáo dục  (ECA) cho mục đích di cư đến Canada theo chương trình FSWP. Các tổ chức khác có thể được CIC chỉ định trong tương lai. Các tổ chức được chỉ định là:
 • Comparative Education Service: University of Toronto School of Continuing Studies;
 • International Credential Assessment Service of Canada;
 • World Education Services; và,
 • Medical Council of Canada.
Hội đồng y tế của Canada đã được chỉ định chỉ dành cho những ứng viên đương đơn chính có ý định nộp đơn theo chuyên ngành bác sĩ chuyên khoa ( Mã Phân loại Nghề Nghiệp quốc gia [NOC]  2011 số 3111) hoặc bác sĩ tổng quát / bác sĩ gia đình ( Mã NOC 2011 NOC số 3112) như là nghề nghiệp chính của họ trong hồ sơ FSWP.
Mã ngành NOC 3111 hay 3112 không nằm trong danh sách nghề nghiệp hội đủ điều kiện có hiệu lực vào 04 tháng 5, cho nên  sẽ chỉ áp dụng cho hồ sơ dòng Tiến Sĩ và dòng có một lời đề nghị công việc đủ điều kiện dựa trên những mã số NOC ngành nghề của họ.
Ứng viên nên liên hệ với các tổ chức được chỉ định trực tiếp để biết thêm thông tin về yêu cầu về chứng từ tài liệu của họ, thời gian xét duyệt hồ sơ và chi phí .

2.Chương trình định cư Canada Quebec mới nhất 2019


Chương trình định cư Canada mới nhất - tổng hợp chính sách, điều kiện 2019
Chương trình định cư dạng đầu tư Quebec phải được chỉ định tại Quebec ngay từ ban đầu.
      – Đương đơn hoặc bao gồm chồng/vợ đương đơn có số tài sản hợp pháp tối thiểu là 2,000,000 CAD, không bao gồm tài sản được cho tặng ít hơn 6 tháng trước khi nộp đơn theo chương trình định cư Canada mới nhất này.
– Có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực nông trại, cơ sở kinh doanh ngành công nghiệp hoặc thương mai, hoặc cơ sở kinh doanh thời gian, hoặc một đại lý quốc tế hoặc chính phủ hoặc một cơ quan trực thuộc chính phủ.
– Kinh nghiệm quản lý được tính ít nhất 2 năm trong 5 năm trước khi nộp đơn theo chương trình. Kinh nghiệm quản lý của bạn phải bao gồm quản lý trong việc lập kế hoạch, kiểm soát tài chính, nhân sự. Kinh nghiệm quản lý không bao gồm kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình học nghề hoặc thực tập để được cấp bằng tốt nghiệp.
– Có dự định nhập cư tại Quebec và kí hợp đồng đầu tư 1,200,000 CAD thông qua dịch vụ tài chính trung gian (những nhà môi giới hoặc công ty quản lý vốn đầu tư) được chỉ định tham gia vào chương trình đầu tư.
– Số tiền đầu tư 1,200,000 CAD trong 5 năm được đảm bảo bởi chính quyền Quebec. Những nhà môi giới và công ty quản lý vốn đầu tư hỗ trợ quản lý nguồn ngân quỹ.
Chương trình định cư Canada mới nhất - tổng hợp chính sách, điều kiện 2019
Chương trình định cư Canada mới nhất tại Quebec
Vào cuối giai đoạn 5 năm, những nhà môi giới và công ty quản lý vốn đầu tư sẽ hoàn lại 1,200,000 CAD không có lãi cho đương đơn trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, số tiền này có thể khác nhau nếu đương đơn đảm bảo tài chính cho việc đầu tư.
Sự đánh giá hồ sơ của nhà đầu tư còn dựa vào những yếu tố khác ví dụ như tuổi, bằng cấp chuyên môn và khả năng ngoại ngữ của bạn.

3.Chương trình định cư Canada Tỉnh Bang mới nhất 2019

Chương trình định cư Canada Manitoba


Chương trình định cư Canada mới nhất - tổng hợp chính sách, điều kiện 2019
Để hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Định cư Tỉnh Bang Manitoba – Diện Đầu tư, đương đơn phải đến khảo sát Manitoba, và có cam kết thành lập một doanh nghiệp tại tỉnh bang theo tiêu chí yêu cầu trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép việc làm Canada tạm thời.
 • Các tiêu chí chi tiết như sau: (áp dụng từ quý 1.2018) (* có thể được thay đổi bởi tỉnh bang)
 • Có ý định và khả năng để thành lập hoặc mua lại doanh nghiệp tại Manitoba trong vòng 24 tháng đầu tiên từ khi đến Canada bằng giấy phép lao động tạm thời.
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong vòng 5 như chủ doanh nghiệp hay ở vị trí quản lý cấp cao có vai trò quyết định thành công kinh doanh của công ty. Chủ doanh nghiệp phải có ít nhất 33% ( chiếm tỉ lệ 1/3 ) quyền sở hữu công ty để được tính điểm.
 • Tối thiểu Trình độ tiếng Anh cấp bậc CLB/NCLC 5 (Tương đương IELTS 5.0 với các kỹ năng như sau-Nghe: 5.0; Đọc: 4.0;Viết: 5.0; Nói: 5.0)
 • Trình độ tối thiểu tương đương với Tốt nghiệp Trung học ở Canada
 • Không giới hạn tuổi; tuy nhiên điểm ưu tiên chỉ dành cho độ tuổi từ 25 đến 49
 • Đầu tư tối thiểu 250,000 CAD nếu kinh doanh tại khu vực trung tâm thủ đô Manitoba (Manitoba Capital Region).Đầu tư tối thiểu 150,000 CAD nếu kinh doanh ngoài khu vực trung tâm thủ đô Manitoba (Manitoba Capital Region).Đầu tư kinh doanh phải khả thi như được quy định trong MPNP.Kinh doanh được đề xuất phải tạo ra và duy trì ít nhất 1 công việc cho người Canada hoặc Thường Trú nhân ở Manitoba (không tính chủ đầu tư và/hoặc người thân)
Chương trình định cư Canada mới nhất - tổng hợp chính sách, điều kiện 2019
Chương trình định cư Canada mới nhất tại Manitoba
 • Phải thực hiện chuyến khảo sát (không quá 1 năm trước ngày nộp đơn).
 • Kế hoạch kinh doanh được yêu cầu và là một phần bắt buộc của bộ đơn.
 • Được tính thêm điểm hòa nhập cho khả năng ngoại ngữ của người phối ngẫu, và yếu tố người thân, học tập, làm việc tại Manitoba
 • Tài sản tối thiểu  500,000 CAD (Tài sản cá nhân sẽ được thẩm định bởi bên thứ ba được chấp thuận bởi MPNP. Báo cáo thẩm định kèm theo bộ đơn, phải được nộp lên MPNP trong vòng 120 ngày kể từ khi nhận được thư mời nộp đơn Letter of Advisce to Apply – LAA).
 • Thỏa thuận Thực hiện Kinh doanh (BPA) phải được ký trước khi MPNP phát hành cho đương đơn thư hỗ trợ để xin giấy phép làm việc tạm thời.

Chương trình định cư Canada mới nhất ở Prince Edward Island


Chương trình định cư Canada mới nhất - tổng hợp chính sách, điều kiện 2019

Để đạt điều kiện đầu tư định cư tại PEI theo dòng thực hiện kinh doanh (Work Permit Stream), đương đơn phải:
 • Có khả năng ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, khả năng thích nghi cũng như đô tuổi phù hợp cần thiết để thành lập và điều hành kinh doanh tại Prince Edward Island;
 • Cung cấp chứng chỉ thi ngoại ngữ trong vòng 2 năm vừa qua với điểm tối thiểu cấp độ CLB 4.0
 • Có trình độ tối thiểu bậc phổ thông trung học
Chương trình định cư Canada mới nhất - tổng hợp chính sách, điều kiện 2019
Chương trình định cư Canada mới nhất tại Prince Edward Island
 • Có độ tuổi giới hạn trong vòng 21-59 tính vào ngày nộp đơn
 • Có tài sản ròng hợp pháp là 600,000 CAD;
 • Đầu tư ít nhất 150,000 CAD để thành lập hoặc mua lại một doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân tại Prince Edward Island;
 • Có khoản vốn lưu động đủ cho hoạt động kinh doanh, đầu tư, sinh sống 1 năm tại Prince Edward Island.

Chương trình định cư Canada mới nhất tại New Brunswick


Chương trình định cư Canada mới nhất - tổng hợp chính sách, điều kiện 2019

Đổi mới Khoa học Công Nghệ

 • Chương Trình định cư Canada mới nhất của New Brunswick cam kết  củng cố vị trí hàng đầu của tỉnh bang về sáng tạo đổi mới bằng cách khuyến khích các cải cách sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, đầu tư công nghệ, kinh doanh điện tử, học tập trực tuyến và chính phủ điện tử.
 • Trên thực tế, New Brunswick phát triển và mở ra các khóa học trực tuyến theo đầu người cao nhất thế giới, cho phép các trường đại học trực tuyến có thể cấp bằng, và đang vượt xa về dịch vụ chính phủ điện tử. Hiện, các công dân của tòan tỉnh bang đang truy cập vào hàng trăm dịch vụ chính phủ trực tuyến; và hệ thống pháp lý quốc tế đang áp dụng và triển khai công nghệ chủ đạo này, việc phát triển áp dụng hệ thống này đầu tiên cũng sẽ thực hiện tại New Brunswick.
 • Để giữ vị trí đi đầu, New Brunswick sở hữu 100% những đường dây kỹ thuật số cho hệ thống thông tin khu vực và đường dài, cũng như hệ thống thông tin đường dài hoàn toàn là cáp quang.
 • Năm 2007, băng thông rộng sẽ bao trùm 90-100% các hộ gia đình, doanh nghiệp, trung tâm chăm sóc sức khỏe địa phương, các trung tâm truy cập cộng đồng, và các cộng đồng dân tộc. New Brunswick sẽ là nơi kết nối xuyên suốt nhất ở Bắc Mỹ.
Chương trình định cư Canada mới nhất - tổng hợp chính sách, điều kiện 2019
Chương trình định cư Canada mới nhất tại New Brunswick

Để đạt điều kiện theo Chương trình doanh nhân New Brunswick, đương đơn phải:

 • Có khả năng ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, khả năng thích nghi cũng như đô tuổi phù hợp cần thiết để thành lập và điều hành kinh doanh tại New Brunswick;
 • Cung cấp chứng chỉ thi ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) trong vòng 2 năm vừa qua với điểm tối thiểu cấp độ CLB 5.0 trong tất cả các kỹ năng nghe nói đọc viết
 • Có trình độ tối thiểu 2 năm sau bậc trung học
 • Có độ tuổi giới hạn trong vòng 22-55 tuổi
 • Có tài sản ròng hợp pháp là 600,000 CAD ;trong đó bao gồm 300,000 CAD  nguồn tiền lưu động để đầu tư kinh doanh.
 • Tất cả tài sản cần được kê khai, giải trình tích lũy và thẫm định từ đơn vị độc lập. Tài sản tặng cho, thừa kế dưới 6 tháng không được tính vào tài sản sỡ hữu.
 • Có tối thiểu 3 năm trong vòng 5 năm gần nhất kinh nghiệm quản lý và sở hữu doanh nghiệp 100% HOẶC có 5 năm trong vòng 5 năm gần nhất kinh nghiệm quản lý kinh doanh cấp cao
 • Ký quỹ 100,000 CAD để được đề cử tỉnh bang
 • Đầu tư ít nhất 250,000 CAD để thành lập hoặc mua lại một doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân tại New Brunswick;
 • Có một kế hoạch sinh sống bao gồm dự định chuyển đến và ổn định cuộc sống tại New Brunswick khi kinh doanh và quản lý doanh nghiệp;
 • Nộp kế hoạch kinh doanh chi tiết về thành lập hay mua lại doanh nghiệp tại New Brunswick

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét