Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

Cách để đoàn tụ với gia đình tại Mỹ

Luật Di Trú Hoa Kỳ không cho phép thường trú nhân (thẻ xanh) được nộp đơn bảo lãnh định cư cho cha mẹ. Do đó thường trú nhân phải nộp đơn xin thi quốc tịch. Sau khi có giấy chứng nhận nhập tịch Hoa Kỳ là có thể tiến hành mở hồ sơ bao lanh cha mẹ đinh cu my.

Công dân Hoa Kỳ từ 21 trở lên có thể thực hiện hồ sơ bảo lãnh cho cha mẹ ruột hoặc cha mẹ kế ditrumy theo diện IR-5. Cha hoặc mẹ kế chỉ đủ điều kiện xin định cư khi cuộc hôn nhân của họ với cha hoặc mẹ ruột của người bảo lãnh được thiết lập trước khi người bảo lãnh được 18 tuổi. Trong trường hợp người bảo lãnh đã được xin làm con nuôi hợp pháp, người bão lãnh có thể không bảo lãnh được cho cha mẹ đẻ. Mỗi đơn xin định cư phải có một hồ sơ bảo lãnh riêng. Thời gian chờ đợi duyệt hồ sơ và mời phỏng vấn từ 1 - 2 năm


Điều kiện bảo lãnh cha mẹ:

  • Người bảo lãnh phải là công dân Hoa Kỳ, từ 21 tuổi trở lên.
  • Cha/ mẹ kế chỉ đủ điều kiện xin định cư khi cuộc hôn nhân này với cha/ mẹ ruột của người bảo lãnh được thiết lập trước khi người bảo lãnh được 18 tuổi.
  • Nếu đã được xin làm con nuôi  hợp pháp, người bảo lãnh không thể bảo lãnh cha mẹ ruột.
  • Mỗi đương đơn định cư phải nộp đơn bảo lãnh riêng.
Kornova - Công ty Chuyên tư vấn định cư Mỹ hàng đầu tại Việt Nam. Mọi thông tin định cư tại Mỹ sẽ được cập nhật 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét