Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Luật di trú Mỹ

Năm 2019 việc di trú Mỹ đã được sửa đổi về quy định cũng như hình thức sử phạt cứng rắn đối với các Visa cư trú quá thời hạn, sau đây là những quy định của cục di trú Mỹ. Khi bạn muốn xin cấp Visa hay thẻ xanh để định cư lâu dài mà bạn không thể không quan tâm với những chính sách mới cùng luật di trú Mỹ, dưới đây là những điều cần thiết cho bạn tham khảo về việc di trú.

Các quy định của cục di trú Mỹ là đảm bảo luật pháp được hướng dẫn thi hành và thông qua việc cập nhập chính sách..., bên cạnh đó các cá nhân hay những người đã nộp hồ đơn xin nhập cư bị từ chối và không có tình trạng cư trú hợp pháp tại Mỹ sẽ được thống kê và kiểm tra danh sách. Thường những người này trước đây đã không được ban hành thư triệu tập.

Ngoài ra còn phải xác định tình trạng bất hợp pháp của các đối tượng di trú Mỹ, thường các sinh viên sẽ bị liệt kê là “cư trú bất hợp pháp” tại Mỹ sau khoảng thời gian mà việc học kết thúc. Và sẽ siết chặt mọi thủ tục cần thiết trong quá trình xét duyệt, tăng cường hệ thống quản lý danh tín và ngăn chặn tình trạng nhập cư trái phép.

Cho nên các đề xuất và thực hiện được quốc hội thông qua nhằm đảm bảo an ninh cho nước mỹ, chính vì thế một chương trình mới từ EB-5 đã được mọi người quan tâm và thu hút khi đang muốn nhập cư tại Mỹ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét