Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Việc làm sau du học tại Canada

Sinh viên quốc tế có nhiều cơ hội và lựa chọn làm việc trong khi theo đuổi các chương trình học tập và nghiên cứu của mình tại Canada. Tùy thuộc vào tình trạng của học sinh mà anh/cô ta có thể đủ điều kiện để làm việc trong khuôn viên trường, ngoài trường, hoặc là một phần của chương trình thực tập hoặc theo một chương trình vừa học vừa làm. Ngoài ra, vợ hoặc chồng của sinh viên quốc tế thường có thể làm việc tại Canada nếu muốn.
Làm việc trong khuôn viên trường
Một sinh viên nước ngoài không cần phải có giấy phép lao động để làm việc trong khuôn viên trường tại một cơ sở giáo dục sau trung học tại Canada. Tuy nhiên , học sinh phải có giấy phép du học hợp lệ , và theo học toàn thời gian tại một trong các mô hình trường sau :
Tổ chức giáo dục sau trung học công lập , hoặc
Tổ chức giáo dục sau trung học tư nhân hoạt động theo cùng một quy tắc và quy định như một tổ chức công lập và nhận được một nửa ngân sách tổng thể cho hoạt động từ trợ cấp chính phủ , hoặc
Một tổ chức giáo dục tư nhân có thẩm quyền theo điều lệ của tỉnh bang cấp bằng .
Hầu hết các trường sau trung học tại Canada có văn phòng giới thiệu việc làm có thể giúp sinh viên tìm kiếm và nộp đơn cho các công việc trong khuôn viên trường . Ngoài ra , còn có các thông tin việc làm được đăng trực tuyến cho riêng từng khoa mà sẽ giúp sinh viên tìm được việc làm Canada trong các lĩnh vực học tập cụ thể của mình.
Cơ hội làm việc khi học tập tại Canada
Du học xin việc làm tại Canada
Làm việc ngoài trường
Một sinh viên quốc tế đòi hỏi phải có giấy phép lao động để làm việc ngoài khuôn viên trường . Để có đủ điều kiện để được cấp giấy phép làm việc ngoài trường , học sinh phải học toàn thời gian tại một cơ sở giáo dục công lập hoặc một tổ chức tư nhân đủ điều kiện có tham gia vào chương trình làm việc ngoài trường cho sinh viên .Danh sách các tổ chức đủ điều kiện có thể được tìm thấy ở đây.
Danh sách các trường đủ điều kiện
Điều quan trọng cần lưu ý là học sinh học trong một số chương trình tại các tổ chức tư nhân sẽ không đủ điều kiện để làm việc ngoài khuôn viên trường . Học sinh học trong các tổ chức tư nhân nên liên hệ với nhà trường trực tiếp để xác định xem chương trình của họ có đáp ứng yêu cầu hay không.
Sinh viên có giấy phép làm việc ngoài khuôn viên trường có thể làm việc tới 20 giờ mỗi tuần trong suốt mùa học . Trong thời gian nghỉ như mùa đông và nghỉ hè và nghỉ xuân , họ được phép làm việc toàn thời gian . Sinh viên quốc tế không thể bắt đầu làm việc ngoài khuôn viên trường cho đến khi họ nhận được giấy phép lao động , và họ phải duy trì tình trạng là sinh viên toàn thời gian với thành tích học tập tốt để được tiếp tục làm việc .
Trước khi nộp đơn xin giấy phép làm việc ngoài trường , học sinh phải học trong vòng sáu tháng trong năm ngay trước khi nộp đơn.
Thực Tập hoặc chương trình vừa học vừa làm
Một số chương trình giáo dục sau trung học bao gồm kinh nghiệm làm việc thực tế như một thành phần quan trọng của chương trình đào tạo của họ . Trong những trường hợp này , các công việc được hoàn thành được coi là một phần vừa học vừa làm hoặc thực tập . Để tham gia vào một chương trình vừa học vừa làm hoặc thực tập , sinh viên quốc tế cần giấy phép làm việc ngoài giấy phép học tập của họ .
Để nộp đơn xin giấy phép lao động , học sinh phải có giấy phép học tập hợp lệ, việc làm dự định của họ phải là một phần thiết yếu của chương trình học tập của họ ở Canada, và việc làm phải là một phần yêu cầu của chương trình. Yêu cầu công việc phải có xác nhận từ một viên chức giáo dục chịu trách nhiệm của tổ chức. Ngoài ra, quá trình thực tập hoặc vừahọc vừa làm không thể chiếm hơn một nửa tổng số thời gian của chương trình học .
Giấy phép làm việc mở cho vợ hoặc chồng của sinh viên quốc tế
Người phối ngẫu hoặc sống chung không kết hôn hợp pháp của một sinh viên quốc tế có đủ điều kiện để nộp đơn xin giấy phép lao động mở . Sinh viên nước ngoài phải có giấy phép du học hợp lệ và phải học toàn thời gian tại một trong các tổ chức giáo dục :
Tổ chức giáo dục sau trung học công lập , hoặc
Tổ chức giáo dục sau trung học tư nhân hoạt động theo cùng một quy tắc và quy định như một tổ chức công lập và nhận được một nửa ngân sách tổng thể cho hoạt động từ trợ cấp chính phủ , hoặc
Một tổ chức giáo dục tư nhân có thẩm quyền theo điều lệ của tỉnh bang cấp bằng .
Giấy phép lao động mở của người phối ngẫu sẽ có hiệu lực trong cùng kỳ như giấy phép học tập cấp cho sinh viên quốc tế . Người phối ngẫu đi kèm không cần thiết phải có được một lời mời làm việc trước khi nhận được giấy phép lao động mở .
Lợi ích của làm việc trong khi học tập
Ngoài tăng thu nhập thêm, làm việc tại Canada có thể giúp học sinh có kế hoạch để làm việc hoặc  nhập cư sau khi học xong
Làm việc tại Canada trên giấy phép lao động sau trung học có thể giúp học sinh nộp đơn di trú theo chương trình Kinh nghiệm Canada, Kinh nghiệm Quebec, hoặc một trong các chương trình đề cử của nhiều tỉnh bang. Nhiều chương trình được tạo ra để hỗ trợ sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp có cơ hội định cư.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét