Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Người dân Mỹ chi nhiều tiền vào việc gì?

Một nghiên cứu mới của SmartAsset cho thấy người dân tại một số thành phố lớn của Mỹ có thể chi hơn 10% thu nhập vào thực phẩm. Nhóm nghiên cứu tài chính đã phân tích số tiền mọi người chi vào thực phẩm tại 22 khu đô thị.

Thực phẩm đắt tiền không phải là yếu tố duy nhất dẫn đến tình trạng cháy túi. Nghiên cứu cho thấy, trong 10 thành phố chi nhiều tiền nhất vào thực phẩm, có 5 thành phố cũng dành nhiều tiền nhất cho việc đi lại.

Điều đáng chú ý ở đây là yếu tố địa lý không ảnh hưởng đến khoản chi tiêu vào thực phẩm của mọi người.

“Không có riêng khu vực nào thống trị top 10. Các khu vực đại diện được phân bổ một cách đồng đều trong bảng xếp hạng: Đứng đầu danh sách là bốn thành phố từ các bang tại khu vực Tây Hoa Kỳ, tiếp theo là ba thành phố từ các bang ở miền Nam và còn lại là thành phố từ các bang tại Trung Tây,” theo SmarAsset.

Từ kết quả Cuộc Khảo Sát Chi Tiêu Của Người Tiêu Dùng năm 2016-2017 của Cục Thống Kê Lao Động, nhóm nghiên cứu đã dựa trên số tiền trung bình hàng năm một hộ gia đình chi vào thực phẩm và thu nhập bình quân của hộ gia đình.

Theo SmartAsset, sau đây là mười thành phố nơi mọi người trích phần lớn tiền lương vào việc mua sắm tại các siêu thị.

1. Thành phố Los Angeles và Houston: 11,41%

Nghiên cứu cho thấy thành phố Los Angeles và Houston đứng ở vị trí đầu tiên khi trung bình các hộ gia đình chi khoảng 11,41% thu nhập hàng năm vào thực phẩm. Và theo SmartAsset, cả hai thành phố đều thuộc danh sách nhóm thành phố chi tiêu nhiều nhất vào việc đi lại.

Thu nhập bình quân hàng năm tại Los Angeles là 76.471 đô la và mức chi tiêu vào thực phẩm trung bình là 8.727 đô la một năm. Thu nhập bình quân hàng năm của các hộ gia đình tại Houston là 80.250 đô la và mỗi năm, họ chi trung bình 9.153 đô la vào thực phẩm.

3. Thành phố Honolulu: 10,71%

Theo nghiên cứu của SmartAsset, trung bình một hộ gia đình tại Honolulu dành khoảng 10,71% thu nhập vào việc mua thực phẩm và đây có thể là tỉ lệ rất cao do thực phẩm phải được vận chuyển đến Hawaii.

Với thu nhập bình quân của các hộ gia đình là 93.672 đô la, 10.036 đô la là mức chi tiêu trung bình vào thực phẩm hàng năm.

4. Thành phố Chicago: 10,66%

Nghiên cứu cho thấy, trung bình một hộ gia đình tại thành phố này chi 10,66% thu nhập (hay 8.170 đô la) vào thực phẩm. Với thu nhập bình quân hàng năm là 76.639 đô la, người dân tại Chicago có mức thu nhập thấp thứ năm trong số 22 thành phố được khảo sát trong nghiên cứu của SmartAsset.

5. Thành phố Tampa: 10,42%

Theo nghiên cứu, thành phố có mức chi tiêu vào thực phẩm cao thứ năm chính là thành phố Tampa tại bang Florida với 10,42%. Tại đây, các hộ gia đình có thu nhập bình quân là 60.340 đô la và chi 6.289 đô la vào thực phẩm hàng năm.

Tampa cũng thuộc danh sách các thành phố chi tiêu nhiều nhất vào việc đi lại của SmartAsset.

6. Thành phố San Diego: 9,99%

Một hộ gia đình San Diego sẽ chi trung bình khoảng 9,99% thu nhập (khoảng 99.931 đô la) vào thực phẩm. Tổng cộng mỗi năm họ sẽ chi khoảng 9,984 đô la.

7. Thành phố Baltimore: 9,74%

Nghiên cứu cho thấy, một hộ gia đình tại thành phố Baltimore tại tiểu bang Maryland sẽ chi trung bình khoảng 9,74% thu nhập vào thực phẩm, và tổng cộng họ khoảng 8.964 đô la mỗi năm. Thu nhập bình quân của cả thành phố là 91.988 đô la.

Theo SmartAsset, Baltimore là một trong những thành phố chi nhiều nhất vào mục đích đi lại.

8. Thành phố St. Louis: 9,59%

Theo kết quả nghiên cứu, thành phố St. Louis tại tiểu bang Missouri có mức thu nhập thấp thứ ba trong số 22 đô thị, nhưng thành phố lại xếp hạng 8 trong số các thành phố chi nhiều nhất vào thực phẩm khi chi 9,59% tổng thu nhập.

Thu nhập bình quân trong khu vực là 76.108 đô la và mức chi tiêu trung bình vào thực phẩm hàng năm là 7.300 đô la.

St. Louis cũng là một trong những thành phố chi nhiều nhất cho mục đích đi lại.

9. Thành phố Minneapolis-St. Paul: 9,39%

Thu nhập bình quân của các hộ gia đình tại Minneapolis-Saint Paul thuộc tiểu bang Minnesota là 91.298 đô la, trung bình hàng năm, người dân sẽ chi 9,39% tổng thu nhập vào việc mua thực phẩm. Theo đó, hàng năm, họ sẽ chi 8.571 đô la.

10. Thành phố Seattle: 9,3%

Mặc dù Seattle là thành phố chi ít nhất trong số 10 thành phố với mức tỷ lệ là 9,3%, nhưng quy ra tiền, mức tỷ lệ này vẫn cao hơn so với các thành phố khác trong danh sách.

Với thu nhập bình quân là 117.844 đô la, hàng năm, một hộ gia đình trung bình sẽ chi 10.958 đô la vào thực phẩm.

Các thành phố khác trong danh sách gồm: Thành phố Phoenix tại Arizona, thanh phố Philadelphia tại Pennsylvania, thành phố Detroit tại Michigan, thành phố New York, thành phố Boston tại Massachusetts, thành phố Anchorage tại Alabama, thành phố Denver tại Colorado, thành phố Dallas-Fort Worth tại Texas, thành phố Miami tại Florida, thành phố Washington, thành phố Atlanta tại Georgia, và thành phố San Francisco tại California.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét